Fika

To have a break during the day and sit down with friends, family or colleagues and together enjoy some coffee (kaffe) and pastries (fikabröd), that is the meaning of the word fika. For Swedes, the fika breaks (fikapaus) are the most important part of the day and of the Swedish culture.


torsdag 12 februari 2015

My very own Swedish cafe

Photo by Fika Penang


Kanelbullar, semlor och massa annat. Fullt up har det varit sedan jag öppnade mitt svenska kafe Fika Penang. Det är mycket bak, organisation, inköp, service och annat som ska göras. Att starta eget, ensam, är inte det lättaste men otroligt kul och inspirerande. Jag har nog aldrig jobbat så mycket och så långa dagar tidigare, men samtidigt känner jag mig så otroligt fri. Jag får bestämma precis allting själv. Det är helt underbart för en person som jag som inte alls gillar att ta order ifrån andra. Dessutom är det så enormt trevligt och socialt att ha ett eget kafe, mer än vad jag någonsin hade kunnat föreställt mig. Så nu är det bara att köra på och hoppas på att fikakulturen sprider sig här i Malaysia.


Cinnamon buns, cream buns and much more. It has been crazily busy here since I opened my Swedish cafe, Fika Penang. A lot of baking, organization, purchasing, service and other things to do. To start your own business, on your own, is not easy but incredibly fun and inspiring. I have never worked so hard and so many hours a day in my life, but at the same time, I feel so incredibly free. I get to decide absolutely everything myself. Which is pretty wonderful for a person like me who really don't like to take orders from others. Besides, it is really nice and super social to have your own café. Much more than I could ever have imagined. So, I guess the only thing to do now is to work hard and hope for a success in spreading the fika culture here in Malaysia.Photo by Tze Hooi Andersson

Photo by Sherilyn Kang

Photo by Fika Penang

torsdag 8 januari 2015

#follow me


Jag har totalt försummat bloggen den senaste tiden. Det ska bli ändring på det, men just nu när jag är i slutfasen inför öppnandet av kafeet har jag inte riktigt den tiden jag behöver för att skriva blogginlägg. Men jag är ganska aktiv på instagram då det är mindre tidskrävande för mig att bara lägga ut några bilder, så följ mig gärna där och se processen fram tills öppnandet av Fika Penang!

I have totally neglected the blog recently. I'll try to be a bit more active with my blogging, but now when I'm in the final stage before the opening of the café, I just don't have the time I need to write blog posts. But I'm pretty active on Instagram, since it is less time consuming for me to just post some photos, so come follow me on Instagram and see the progress of the opening of Fika Penang!
tisdag 30 december 2014

New year, new adventures

Dagen innan nyårsafton och äntligen lite tid över till bloggandet. Jag har helt och fullt koncentrerat mig på att få kafeet färdigt och de få timmar som jag har fått över har jag ägnat mig åt julfirande med vänner och familj. Lite vila har det blivit också, som tur är. Kafeet är så gott som klart för öppnandet och det kommer ske nu i början av januari. Ett grymt spännande och roligt år som väntar har jag en känsla av. Tänk att året 2015 blir det år då jag blir egen företagare och kafeägare, i Malaysia av alla länder dessutom. Det var inget jag hade i tankarna för bara några år sedan. Jag och min man pratade häromdagen om året som gått och om tiden vi varit tillsammans sedan vi möttes i Peking 2010. Det är helt sjukt vad mycket vi har varit med om de här 4 åren som vi varit tillsammans. Vi har redan hunnit bott i tre olika länder tillsammans, jag har haft 3 olika jobb under denna tid, studerat 1 år kinesiska på universitetet samt haft diverse andra projekt, vi har köpt ett världsarvshus som vi renoverat från grunden samtidigt som vi faktiskt också hunnit med att vara lediga jättemycket, först jag i ett år här i Malaysia och sedan min man i ett år i Sverige. Nu är min man egen företagare och jag är på väg att öppna eget cafe. Helt galet. Och inför ett nytt år som detta vill jag bara säga, sluta aldrig att drömma. Med mycket motivation, fina människor runtomkring som ständigt uppmuntrar en och en liten gnutta tur, kan de flesta drömmar uppfyllas.      


The day before New Year's Eve, and finally a bit of time left for blogging. I have been fully concentrated on getting the café done and the few hours left, I've spent it with friends and family celebrating Christmas. Luckily, I also had a bit of rest. The café is almost ready for the opening and it will happen now in early January. A very exciting and fun year is ahead of me,  I believe. Imagine that the year 2015 will be the year when I become a self-employed and owner of a cafe, and in Malaysia of all countries. That wasn't something I had in mind just a few years ago. My husband and I were talking the other day about the past year and about the time we've been together since we met in Beijing in 2010. It's crazy how much we've been through these four years we've been together. We've already lived in three! different countries together, I have had three different jobs during this time, studied Chinese for one year at the University, we've bought a world heritage house in Georgetown which we've renovated from scratch, while at the same time actually had a lot of time off. First for me for one year here in Malaysia and then for my husband for one year in Sweden. Now my husband is self employed and I'm about to open my own cafe. Totally crazy. And before a new year like this coming one , I just want to say, never stop dreaming. With a lot of motivation, nice people around who constantly supports and encourages you and a little bit of luck, most dreams can come true.

måndag 22 december 2014

Cafe sneak peek

Nu var det väldigt längesen jag skrev något på bloggen, men har haft fullt upp med att få ordning på kafeet så har inte haft så mycket tid över till annat. Nu har jag i  alla fall lyckats ställa rätt möbler och lite annat i kafeet, så det mesta som är kvar nu att göra är inredning och detaljer. Det som är det roliga helt enkelt! Här kommer ett litet smakprov på hur det svenska kafeet i Penang kommer att se ut.


It's been a long time since I wrote anything on the blog now, but I have just been too busy setting up the café so, unfortunately, I have not had much time over for other things. Now, I have at least managed to get the cafe in order, assembled all the furniture and sorted out some other important things before the opening. And so most of what is left now to do is some interior design and details. Which is the easier and more fun things to do. Here's a sneak peek of how the Swedish café, in Penang, will look like. 

torsdag 11 december 2014

Top 10 reasons to live abroad


Att bo utomlands kan ibland kännas frustrerande, ensamt, och ganska tufft. Allt som man tidigare lärt sig, blivit van vid och som för det mesta går helt på rutin måste man lära om när man bor utomlands. Allting är nytt och ingenting är längre rutin men om man lyckas komma över den där första tröskeln av ovishet och förvirring, så har en utomlandsvistelse så mycket att ge och berika ens liv med. Det här är mina 10 bästa anledningar med att bo utomlands och då framförallt i Malaysia.

1. Man träffar underbara människor som man annars inte hade träffat.

2. Man får lära sig att människor är olika på olika platser på jorden. Att människor tänker annorlunda, har andra traditioner, kulturer och värderingar än man själv har.

3. Man inser också att människor på den här planeten har så mycket mer gemensamt än vad man kan tro och att rasism och främlingsfientlighet förmodligen är de mest korkade ideerna som någonsin har konstruerats.

4. Man får äta helt underbart god mat som man annars aldrig hade fått smaka på.
5. Man får uppleva hur det är att leva under andra klimatförhållanden och anpassa sig till ett liv av bara sommar. Vilket med andra ord betyder, ingen mer stress över att det är fint väder och sol! Även om du sitter inne hela dagen kommer solen och värmen tillbaka imorgon och dagen efter det och dagen efter det och...ja, ni fattar.

6. Man får lära sig att ta det lugnt och att inte allt måste ske på en gång. För det mesta här i Malaysia tar lång tid att ordna med. Så det är bara att slappna av, njuta av solen, vänja sig vid att det kommer ta tid och bara njuta av stunden här och nu. Bra för oss svenskar som stressar på för att alltid hinna göra allt i tid!

7. Man blir jättemodig av att bo utomlands eftersom man måste klara allt på egen hand. Efter att man bott utomlands är det få saker som får en att bli stressad eller orolig. Och man går oftast runt med en känsla av att det mesta löser sig.

8. Man får erfarenheter som man aldrig hade kunnat få i sitt eget land. Vissa upplevelser är negativa men lär en otroligt mycket. Som till exempel när jag jobbade som lektor i Peking och min chef gav mig jättemycket extrajobb som inte ens var en del av kontraktet och som jag sedan fick reda på var extrajobb som hon tjänade massa pengar på men som jag aldrig såg röken av. Dessutom var det enligt universitetet olagligt. Jag visste inte exakt hur jag skulle hantera den situationen då, men tack vare hjälpsamma människor, kunde jag lösa problemet och hedanefter är det aldrig någon som har kunnat gjort något liknande. Andra upplevelser är grymt positiva och finns för all framtid kvar i ens hjärtat.

9. Man blir en bättre medmänniska och förstår bättre vad andra människor får gå igenom och uppleva långt bort ifrån trygga Sverige. Man förstår hur det är att komma som ny till ett främmande land. Hur svårt det är när man inte förstår språket som talas, hur svårt och hopplöst det kan kännas när man försöker etablera sig i det nya samhället och börja ett nytt liv.

10. Man inser att Sverige och Skandinavien är undantag. Att så som livet ser ut i Sverige inte är det vanliga här i världen. Att vi i Sverige tar så mycket saker för givet som inte alls är självklart på många andra platser. Det är just därför som det känns extra roligt att få äran att vara den som öppnar det första svenska kafeet i Malaysia och således få vara en del av det numera globala Sverige.Living abroad can sometimes be frustrating, lonely, and quite tough. Everything that you have previously learned, become accustomed to, and has become a routine must be unlearned when you live abroad. Everything is new and nothing is routine anymore but if you manage to get over that first threshold of uncertainty and confusion, then your experience living abroad will truly enrich your life to the fullest. These are my top 10 reasons to live abroad and especially in Malaysia.

1. You meet wonderful people who you otherwise wouldn't have met.

2. You learn that people are different in different places on earth. That people think differently, have different traditions, cultures and values than the ones you have.

3. You will also realize that people on this planet have much more in common than you might think and that racism and xenophobia are probably the most stupid ideas that has ever been constructed.

4. You will get to eat the most amazing food you have ever tasted.

5. You will get to experience what it is like to live under different weather conditions and adapt to a life of only summer. Which in other words means, no more stress about nice weather and sunshine! Even if you sit inside all day, the sun and heat will for sure be back tomorrow and the day after and the day after that and ... well, you get it.

6. You will have to learn how to take it easy and be patient. Because most things here in Malaysia takes a long time to arrange and manage. So just relax, enjoy the sun, get used to that things doesn't happen at once and just enjoy the moment here and now. Good for us Swedes who always stress to be on time and expect things to be done immediately!

7. You will become very brave by living abroad since you have to handle everything on your own. After having lived abroad, there are few things that make you become stressed or anxious. And you will most probably worry less and just think that everything will be ok.

8. You will experience a lot of things that you would never had experienced in your own country. Some experiences are negative but good lessons to learn. Like for example when I worked as a lecturer in Beijing and my boss gave me a lot of extra work that was not even part of the contract and which I then found out was jobs that she earned a lot of money for without paying me a cent. Moreover, it was also illegal according to the university to do side jobs. I did not know exactly how to handle the situation then, but thanks to some very helpful people, I could solve the problem and since then, no one has ever been able to do something similar like that to me again. Other experiences are super positive and will forever remain in your heart.

9. You will become a better person and better understand what other people are going through and experiencing, far away from safe Sweden. You will understand how it is to come to a foreign country. How difficult it is when you do not understand the language that is being spoken around you, how difficult and hopeless it can feel when trying to establish yourself in the new society and to start a new life.

10. You will realize that (in my case Sweden) and Scandinavia are exceptions. That the way life is lived in Sweden, is not the common way in the rest of the world. That people in Sweden take so much for granted, especially things that are not at all that obvious in many other places. That is precisely why it is so amazing and such an honor to be the one who opens up the first Swedish café in Malaysia and thus be part of something new and exciting. Hopefully this will bring a lot of positive things to my life here in my new country, Malaysia.

 

tisdag 9 december 2014

Fairtrade

Jag är så glad. Idag har jag haft möte med ett företag som säljer kaffe här i Malaysia. Jag har letat efter ett bra kaffe ända sedan jag kom på iden med att öppna ett kafe här i Penang. För mig är valet av kaffe viktigt ur flera synpunkter. För det första så vill jag ju att det ska smaka gott och att det ska smaka som hemma i Sverige. Med andra ord måste rostningen av kaffet vara likadan som rostningen i Sverige. Det är inte så lätt att hitta ett sånt kaffe här i Malaysia då rostningen görs enligt en process som ser lite annorlunda ut än den i Sverige. En annan sak som är viktig för mig är att kaffet ska vara av bra kvalite och att det ska göra så lite skada på natur och människor som möjligt. Slutligen, så vill jag att mitt kafe ska förmedla något mer än bara en god fika. Att människor som kommer och fikar på Fika Penang ska bli mer medvetna om miljön, jämlikhet, mänskliga rättigheter och andra frågor som är viktiga för mig och som vi i Sverige är väldigt bra på att framhålla. Så till min lycka har jag idag hittat ett kaffe som uppfyller alla dessa krav. Ett fairtrade kaffe, som även är ekologiskt och som smakar precis som hemma i Sverige. Det kan ju inte bli bättre, eller hur?!


I'm so happy. Today, I had a meeting with a company that sells coffee here in Malaysia. I have been looking for a good coffee ever since I came up with the idea of opening a cafe here in Penang. For me, the choice of coffees is very important from several points of view. Firstly, I want the coffee to taste really good and that the taste resembles the taste of coffee in Sweden. In other words, the roasting of the coffee has to be similar to the roasting in Sweden. It's not easy to find a coffee like that here in Malaysia, since the roasting here is done a bit differently than in Sweden. Another thing that is important to me is that the coffee should be of good quality and that it should do as little damage to nature and its people as possible. Finally, I want my café to convey something more than just a good cup of coffee. That people who come and have coffee at Fika Penang become more aware of the environment, about equality, human rights and other issues that are important to me and which Sweden is very good at promoting. And so, today was my lucky day when I finally found a coffee that meets all these requirements. A fair-trade coffee, which is also organic and that tastes just like the coffee back home in Sweden!


torsdag 4 december 2014

She is spreading the fika culture in MalaysiaArtikeln om mig och Fika Penang var med i tidningen VF för två veckor sedan. Det är verkligen jätteroligt med allt intresse som visas för Fika Penang och jag blir otroligt inspirerad och motiverad utav alla er som följer mig på min resa att sprida den svenska fikakulturen här i Malaysia. Tack för det allihopa och tack för jättefina artiklar från de svenska tidningarna!


The article about me and Fika Penang was featured in the newspaper VF, two weeks ago. It is really amazing that there's so much interest shown for Fika Penang and I myself  get incredibly inspired and motivated when I see that so many of you are following me on my journey to spread the Swedish fika culture here in Malaysia. Thanks you all for that and thanks for all the great articles in the Swedish newspapers!